เกาะหัวใจมรกตไปเช้าเย็นกลับ
3วัน2คืนเกาะหัวใจมรกตรวมห้องพักระนอง
2วัน1คืนเกาะหัวใจมรกตพักเกาะสนพม่า
เกาะนาวโอพีไปเช้าเย็นกลับ
The Rock ฉาคินโย Day Trip
หมู่เกาะทางช้างเผือก
เกาะคอร์คเบิร์นเกาะพินสาไปเช้าเย็นกลับ
เกาะพยามไปเช้าเย็นกลับ
เกาะสองทริปครึ่งวัน
Local Life Tour ล่องแพทานซีฟู้ด
Master Piece Points
Weekend Cockbern and Reindeer
เกาะซาลิ Sali Island Day Trip
TheBestFirst 3วัน2คืน เกาะหัวใจมรกตเกาะพยาม
Private Nomad ไปทะเลพม่าแบบเรือส่วนตัว
2วัน1คืนเกาะกำญี่ปุ่นค้างคาวเกาะพยาม
Matter of best Mergui
In On The Beach เกาะพยามเกาะหัวใจมรกต
Uncharted Island 3วัน2คืน Boulder Island
Incredible Discovery เกาะค้นพบใหม่ ทะเลพม่า
Discovery to Undiscovered
เกาะนาวโอพีนอนเกาะพักวิลล่า
Thai Bay Line เกาะร้านเป็ดร้านไก่ ชุมพร
2วัน1คืนพักใจพยามผจญภัยเกาะสอง
3วัน2คืนระนองชุมพร
เกาะพยาม Full Relax 3วัน2คืน
3วัน2คืนเกาะหัวใจมรกตเกาะนาวโอพีพักเกาะสนเกาะสอง
4วัน3คืน พม่า 180 องศา ทะเลพม่าไปครบที่สุด
3วัน2คืนเกาะหัวใจมรกตเกาะพยามพักระนอง
2วัน1คืน เกาะพยาม Adventure
3วัน2คืนประเทศพม่ายินดีต้อนรับ
Higher Level on Nature Green
Difference The Same: 3 วัน 2 คืน เกาะพยาม
3วัน2คืน เกาะหัวใจ + เกาะซาลิ
3วัน2คืน เกาะฮาคินโย เกาะนาวโอพี พักเกาะสอง
เกาะพยาม discovery พัก The Blue Sky Payam
2วัน1คืนเเกาะหัวใจมรกตเกาะสนนาวโอพี
ทริปความงามแห่งระนอง
ล่องแพสองฝั่งชายแดนระนองพม่า
3วัน2คืน High Inventive Design
2Tops นาวโอพีพยามบลูสกาย3วัน2คืน
Sali and Stonehenge 3วัน2คืน
ชีวิตบ้าน ๆ ที่เกาะสอง + เกาะนาวโอพี
เกาะหัวใจมรกต เกาะสอง 2วัน1คืน พักเกาะสอง
เกาะพยาม Rolling on Beach 3วัน2คืน
We need Private: 3Days 2Nights แพ็คเกจระนอง
เกาะ Ohway is always best
Peace Relax : เกาะพยาม
Sea 2 Sea 3วัน2คืน ชุมพร บลูสกายพยาม
Imagery Islands : 3 เกาะในฝัน 4วัน3คืน
Adventurer or Tourist : สิมิลัน + เกาะพยาม
4 วัน 3 คืน ระนอง พยาม บลูสกาย เกาะสุริน
เกาะพยาม Blue Sky 3วัน2คืน
The Best ระนอง 3วัน2คืน
Goldilocks: 4วัน3คืน เกาะสองเกาะพยามระนอง
Over 40 Bits : 4วัน3คืน ระนองพยามชุมพร
Dream Scenario เกาะหัวใจมรกต เกาะนาวโอพี
Gorgeous Route เกาะดอกไม้, หัวใจ, 2 Coral Bays

ครึ่งวันประเทศพม่าเกาะสอง

เกาะสองประเทศพม่า ชื่อเกาะสอง แต่ความจริงไม่ได้เป็นเกาะ (It is not an Island) ความจริงมันเป็นแหลม (It is a cape) ของประเทศพม่า เป็นส่วนแผ่นดินที่ยืนออกมาของประเทศพม่า.. ทริปนี้เป็น ทริปง่าย ที่จะนำท่านไปเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนากว่าประเทศไทยมาก แต่มีความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ภาษา ซึ่งทำให้การได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ที่แตกต่างกันทำให้เกิด ความสนุกในการได้พบเห็นและได้สร้างเสริมส่วนที่เขาเรียกกันว่า "อัตราขยายส่วนกว้างของประสบการณ์ชีวิต" (ซึ่งเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดต่อการมีชีวิตอยู่)

ออกเชิงวิชาการเสียมากไปหน่อย!! มาดูกันเลยครับ ว่าเจซีทัวร์ได้นำ เอาสถานที่ ๆ น่าสนใจทุกอย่างบนเมือง (เล็ก ๆ ) เกาะสองมาสร้างเป็น แพ็คเก็จทัวร์ที่น่าสนใจ และใช้เวลาน้อยมากในการเดินทางเพียงแค่ครึ่งวัน จากระนอง

ในแพ็คเก็จนี้รวม ไปเยี่ยม วัดปิดอร์เอ (เป็นวัดจำลองจากวัดชเวตากอง), ศาสนะสถานและวัดมอญ ไหว้หลวงพ่อทันใจแบบดั้งเดิมของพม่า...แวะชมอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง (มหาบุรุษในประวัติศาสตร์ของพม่า), จุดชมวิวสองฝั่งประเทศ (ไทย + พม่า) กั้นกลางด้วยทะเลอันดามัน, ตลาดร่างสุเวนีย์ นำท่านเลือกสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นผ้าโสร่ง ไม้แกะสลัก มีสินค้าหลากหลายที่แตกต่างจากฝั่งไทย..(ซื้อขายในพม่าใช้เงินบาทครับ เพราะเงินบาทเป็นสกุลที่ดีและน่าเชื่อถือกว่าใคร ๆ ในภูมิภาคนี้ )

เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน

โปรแกรมนี้...เราจะนำท่านข้ามไปฝั่งพม่า จากท่าเรือเมืองระนองครับ แวะไปชมเมืองเล็ก ๆ ของพม่า ที่เรียกกันว่า "เกาะสอง" แต่ความจริง เมืองนี้เป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ตรงพื้นดินที่โผล่ออกจากแผ่นดินใหญ่ของพม่า ไม่ใช่เกาะครับ มันคือแหลมต่างหาก...ทำให้? การมาเยือนเมืองเกาะสองของพม่าสามารถเห็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมโดยภาพรวมของพม่าทั้งประเทศเลยทีเดียว...

เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน

จุดชมวิว Victoria Point ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทหารอังกฤษ ไว้ซุ่มดูม้าศึก ปัจจุบัน เป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ "จุดกำเนิดแห่งพม่า" ความหมายทั้ง 4 ทิศ สื่อถึง "การดำรงอยู่ของประเทศนี้" เดี๋ยวไปดูและเรียนรู้กันครับ

เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน

วัดนอปิดอร์เอ: ชื่อวัดเป็นภาษาพม่านะครับ ถ้าแปลเป็นภาษาไทย มีความหมายว่า "สงบสุข ร่มเย็น" เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนพม่า แต่มีคนไทยไปทำบุญเพื่อพัฒนาวัดต่อมากมาย.. ภายในวัดมีเจดีย์ที่จำลองมาจากวัด ชเวตากอง ทีมีชื่อเสียงในเมือง ย่างกุ้ง.. เมืองหลวงเก่าพม่า.. มาวัดนี้ก็เหมือนได้ไปย่างกุ้ง...

เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน

อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง: เป็นสถานที่ ๆ ตกแต่งไว้สวยงาม ภาพอิงประวัติศาสตร์มากมาย (แต่คนละด้านกับไทย 555) ยังไง ๆ ศิลปกรรมการสร้างทำให้เห็นถึง จิตวิญญาณ แห่งศิลปะ ของชาวพม่า และ มอญได้ดีทีเดียว..

เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน

ตลาดพม่า.. เป็นสินค้าหลากหลาย เป็นสินค้า Hand Made ทั้งจากฝั่งพม่า เครื่องไม้ จักรสาน เสื้อผ้ามาจากจีน หรือบางอย่างก็ไปจากไทย.. แต่ก็สนุกในการ Shopping เพราะถึงแม้จะไปจากไทย ราคาก็ยังย่อมเยาอยู่ครับ.. เรียกว่า Shopping แบบขำ ๆ แลกเปลี่ยนและรับประสบการณ์ใหม่เสียมากกว่า

เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน เกาะสองทริปครึ่งวัน

จุดชมวิวที่สวยสุด.. สามารถมองเห็นฝั่งทะเลอันดามันทั้งสองฝั่ง คือฝั่งพม่า และฝั่งไทย รวมทั้งเกาะบริวารของประเทศ พม่า ซึ่งบางเกาะก็ถูกจับจองโดยเพื่อนบ้านที่มีประสิทธิภาพสูงด้านการพัฒนา อย่างสิงค์โปร์.. เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม คุ้มค่าแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง..


โปรแกรม ครึ่งวัน (เช้า - เย็น) เที่ยวเกาะสองพม่า
09:00 น. รถตู้ของเจซีทัวร์ รับท่านจากทุกโรงแรมเขตอำเภอเมืองระนองทุกที่
09:30 น. ถึงท่าเรือ สะพานปลาของ เจซีทัวร์จัดการเรื่องเอกสารผ่านเข้าประเทศพม่า(ผ่านทุกคน) ทางเจซีทัวร์ จะดำเนินการให้ ทุกขั้นตอน
- เสร็จแล้วออกจากท่าเรือโดยเรือหางยาวแบบส่วนตัว รวดเร็ว สะดวกสบาย ปลอดภัย อำนวยความสะดวก โดย Tour Guide ของคนไทยจนถึงเกาะสอง
09:50 น. ถึงท่าเรือเกาะสอง นำท่านขึ้นจากเรือ ดำเนินการ Stamped In วีซ่าเข้าประเทศ และขึ้นรถปรับอากาศอย่างดี เป็นรถนำเที่ยวดีที่สุดในเมืองนี้
- ถึงจุดวิคตอเรียพ้อยท์ บ่อกำเนิดแห่งประเทศพม่า - อนุสาวรีย์ เล่าเรื่องราวทุกอย่างบนภาพ 4 ทิศ
- ถึงอนุสาวรีย์มหากษัตริย์นักรบ ผู้ชนะสิบทิศของพม่า รูปสีทองกระจ่าง วิวสวยรอบทิศ องอาจในท่วงท่า บริเวณอนุสาวรีย์กว้างมาก มองเห็นทะเลอันดามันและเมืองเกาะสองได้ชัดเจนถึงริมฝั่งระนอง ประเทศไทย
- วัดปิดอร์เอ วัดและเจดีย์จำลองของวัดชเวดากอง จากย่างกุ้ง เหมือนกันเกือบ 100% แต่เล็กกว่า และมหัศจรรย์กว่า คือ ผืนแผ่นกระเบื้องที่เดินด้วยเท้าเปล่าอันเย็นเฉียบ แม้ท่ามกลางแดดร้อนจ้ายามเที่ยงวัน
- กราบเทพทันใจดั้งเดิมแบบพม่า ขอพรแล้วแม่น เหมือนกันทุกที่ เพราะเทพทันใจ คือเทพที่ชาวพม่าให้ความเคารพยำเกรงมากทุกคน
- ยอดภู 3 ห้า(555) หมายถึง สนุกสนาน หัวเราะ3ครั้ง ขึ้นไปแล้ว ถือเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเขตมณฑลเคาทง หรือเกาะสอง วิวเห็นฝั่งพม่า ฝั่งไทย และรอบ ๆ 180 องศา
12:00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารที่ดีที่สุดในมลฑล สวยงามบรรยากาศ ยอดเยี่ยมในรสชาดอาหาร
- เสร็จแล้ว เดินทางกลับ แวะร้านปลอดภาษี(ปลอดภาษีจริง ๆ )ซื้อของได้เท่าจำนวน 2 มือหิ้วได้ ห้ามเกินกว่านั้น จะไม่ต้องดีเคลย์
- แวะตลาดร่างสุเวนีย์ สินค้าพื้นเมือง ไม้แกะสลัก และผลิตภัณฑ์ของชาวมอญ ชาวพม่า และดูวิถีชีวิตของชาวพม่าแท้ ๆ
14:00 น. ขึ้นเรือ มุ่งหน้ากลับสูระนอง
14:20 น. ถึงระนอง รถตู้ของ JC Tour นำท่านส่งกลับสู่ที่พักในอำเภอเมืองระนองโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย
 • ชุดว่ายน้ำ
 • ชุดลำลอง
 • แว่นกันแดดที่ท่านชอบ
 • ผ้าเช็ดตัว
 • ครีมกันแดด
 • หมวกเท่ห์ ๆ
 • กล้องถ่ายรูป
 • บัตรประชาชน(เพื่อทำบัตรผ่านข้ามด่าน)

วันเดินทาง : ทุกวัน

ราคา(เฉพาะคนไทย, รับจากระนองนะครับ)
ผู้ใหญ่ 2,500 บาท/ท่าน (4 ท่านขึ้นไปครับ)
เด็ก 2,000 บาท/ท่าน

แพ็คเกจทัวร์นี้รวม
 • รถรับส่งจากทุกโรงแรมในระนอง ไปยังท่าเรือ
 • เรือรับส่งแบบส่วนตัว
 • น้ำดื่ม
 • อาหารเที่ยงที่ร้านดีที่สุด และวิวสวยสุดของมลฑล
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่งในโปรแกรม
 • ทัวร์ไกด์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ

หมายเหตุ
1. โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. แพ็คเกจนี้รับจากระนองเท่านั้น

การชำระเงิน
 • มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
 • คงเหลือ 50% โดยการโอนก่อนวันเดินทาง 7 วัน

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม ทุกข้อสงสัย สอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรทันที 089-5727603, ไลน์ @jctourทำไมต้อง เจซีทัวร์ ครับ?
 • เจซีทัวร์จดทะเบียนท่องเที่ยว หมายเลข..34/00235 (Inbound นำเที่ยวจากต่างประเทศ และทั่วประเทศไทย), 31/01235 (Outbound นำเที่ยวได้ทั่วโลก) บริษัทประกันภัย ต้องดูแลคุ้มครองทั่วโลก ที่ลูกค้าของเจซีทัวร์เดินทางไปถึง
 • เจซีทัวร์ จดทะเบียน การพาณิชย์ อิเล็กโทรนิกส์ ถูกต้อง หมายเลข 0835557015003
 • เจซีทัวร์ คือบริษัททัวร์ ที่ได้รับการรับรองจาก สมาชิก TripAdvisor ว่าเป็นบริษัทที่บริการดีที่สุดในโลกครับ.
 • จริงหรือ? ทำไมจะไม่ลองอ่านดูครับว่า "ชาวโลกเขาพูดถึงเจซีทัวร์" ว่าอย่างไร? ต้องจ่ายค่าทัวร์ตั้งแพงนะ แนะนำอ่านเลยครับ!!! Click
ใบอนุญาติเลขที่34/00235
ใบอนุญาติเลขที่31/01235
ใบอนุญาติเลขที่34/00235 ใบอนุญาติเลขที่31/01235
ทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ
แพ็คเกจ 2วัน1คืน
แพ็คเกจ 3วัน2คืน
แพ็คเกจ 4วัน3คืน
100% Vaccinated Staff
เจซีทัวร์ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมจากทริปแอดไวเซอร์ปี2015
เจซีทัวร์ บริการ และ
รับผิดชอบดีเลิศ
Telephone:
089 5727603
Customer Center : Line Line: @jctour
Customer Center : Whatsapp Whatsapp:
+66 84 8053153
อ่านความคิดเห็นของผู้เคยใช้บริการ JC Tour Phuket
วิธีการเช็คความน่าเชื่อถือ
วิธีการจองทัวร์และชำระเงิน
ทำไมต้องเจซีทัวร์
หน้าแรกภูเก็ต | หน้าแรกสุราษฎร์ | หน้าแรกชุมพร | หน้าแรกระนอง | หน้าแรกกระบี่ | หน้าแรกเชียงใหม่ | หน้าแรกเชียงราย | หน้าแรกราจาอัมพัต
เจซี ทัวร์ ภูเก็ต
ใบอนุญาติเลขที่ 34/00235(Inbound), 31/01235(Outbound)
28/79 หมู่1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร : (+66) 89 5727603 l Line : @jctour
อีเมลล์ : jctourthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jctour-thai.com
Copyrights 2013-2024. เจซีทัวร์. All rights reserved.