Thoroghtly Laos: ลาว 5วัน4คืน
Week for Life ......ควบคุมชีพจร
Hard Tango.: น่าน หลวงพระบาง วังเวียง
Hidden Use น่าน หลวงพระบาง 5วัน4คืน
Linchpin East: เลย เชียงคาน เวียงจันทน์ อุดร
Explore: วังเวียง โปรแกรม: วันเดียว เต็มวัน
Hippocampus หลวงพระบาง เต็มวัน
South Laos 3 วัน 2 คืน จากอุบลราชธานี
อุบล ไทย + ปากเซ ลาว 3วัน2คืน
Back to be  Sapiens: ลาว 4คืน5วัน
No Goldberg Rule 6 วัน

Jctour-Laos.com
ล้านช้างเวียงจันทร์ ล้านช้างหลวงพระบาง และ ล้านช้างจำปาสัก = ลาว

หลังจากที่ล้มลุก คลุกคลาน ผ่านยุคผ่านสมัย ผ่านสงคราม ผ่านหลากหลายระบอบการปกครอง ซึ่งมีหลากหลายประเทศ เข้ามาเกี่ยวพัน และเกี่ยวข้อง ทั้ง ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เขมร และจีน ทั้งระบอบคอมมิวนิสต์ ประชาธิปไตย เผด็จการ อนุรักษ์นิยม ผ่านมาอย่างโชกโชน ทั้งข้ออ้าง คำคม นโยบาย แนวคิด อะไรทั้งหลายแหล่จากนักปกครอง ในสารพัดยุค ตอนสรุปก็คือความสงบสุขของ "ประชาชนลาว" เป็นสิ่งเดียว ที่จีรังยั่งยืน และคงไว้ซึ่งคุณค่าจนถึงปัจจุบัน

3 อาณาจักรล้านช้าง สามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว กลายเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว"

เจซีทัวร์ลาว ร่วมกับพี่น้องคนท้องถิ่น ลูกๆ หลาน ๆ ชาวลาว สำรวจ เฟ้นหา คัดเลือก สถานที่สวยงามทุกแห่ง ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติสร้าง และมนุษย์สร้าง วัดวาอาราม ปราสาท ราชวัง รวมถึง วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งเขตเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง จำปาสัก และทุกซอกทุกมุม จัดทำขึ้น เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยว "เมืองลาว"

ณ วันนี้..เจซีทัวร์ ได้ชักชวนนักท่องเที่ยว จากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย ผู้สนใจ เข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มอบเป็นงาน ให้กับ 11 Million Cells เพิ่มสิ่งที่ผ่านในชีวิต เสริมคุณค่าของ Life Time.

เชิงอรรถ: ในจำนวนเซลล์ทั้งหมด ของร่างกายมนุษย์ จะมีอยู่ 11 ล้านเซลล์ ที่ใช้ในการรับรู้ ซึ่งจะแบ่งเป็น รับรู้จากการมองเห็น 10 ล้านเซลล์ ที่เหลือจะเป็นการรับรู้ จากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ความรู้สึก

พร้อมนำส่งประสบการณ์ ตามแพ็คเกจ ด้วยการบริการในแบบ Upper Classs ยอดเยี่ยมทุกก้าวย่าง จนเป็นที่ยอมรับ จากการ Vote ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ว่า "ดีและรับผิดชอบที่สุด" (Click อ่านสิ่งที่ชาวโลก พูดถึงเจซีทัวร์ ประกอบการตัดสินใจ)

ณ ตอนนี้เชิญท่านลูกค้า เลือกและค้นหา แพ็คเกจโปรแกรมท่องเที่ยวลาว ที่ถูกจัดทำและคัดเลือกมาแล้ว อย่างดี ได้เลยด้านล่าง ณ ตอนนี้..

ทัวร์ยอดนิยมสำหรับคนไทย

Thoroghtly Laos: ลาว 5วัน4คืน แพ็คเกจ Thoroghtly Laos ของเจซีทัวร์ลาว เน้นพิเศษ รวบรวม จุดท่องเที่ยวที่สวยงาม เข้าถึงไม่ง่าย ไว้ครบทั้ง 3 เมือง...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Week for Life ......ควบคุมชีพจร เป้าหมายในการไปให้ถึง เข้าถึง รับรู้ เก็บเกี่ยว สิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และคิดเป็นมูลค่าไม่ได้ แต่ดัชนีชี้วัดคุณค่า กลับสูงลิบ ผู้คนเรียกสิ่งนี้ว่า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

Hard Tango.: น่าน หลวงพระบาง วังเวียง แพ็คเกจ Hard Tango ที่ให้ Entertain ถึงจิตวิญญาณ เสริมความรู้ สร้างปัญญา ให้ความสุข ขยายจินตนาการ และเพิ่มพูนคุณค่า ต่อ....
รายละเอียดเพิ่มเติม
Hidden Use น่าน หลวงพระบาง 5วัน4คืน ชีวิตมี 2 แบบ คือแบบที่คุณกำลังใช้อยู่ กับในแบบที่คุณ ยังไม่เคยได้ใช้ หรือชีวิต ที่ยังหลบซ่อนอยู่ในทุกๆ คน แต่ ยังไม่ได้...
รายละเอียดเพิ่มเติม

Explore: วังเวียง วันเดียว เดย์ทริป วันเดียวไปเช้าเย็นกลับ จากวังเวียงของเจซีทัวร์ ได้รวบรวมจุดท่องเที่ยวที่เข้าถึงยาก สวยกว่า กระตุ้น อะดรีนาลีน ผ่านกิจกรรม....
รายละเอียดเพิ่มเติม
Hippocampus หลวงพระบาง สำหรับท่านที่ต้องการ ใช้เวลาว่างในหลวงพระบาง ไปสำรวจ ค้นหา ชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และนำเก็บไว้ ในส่วนของ ฮิปโปแคมปัส เพื่อเป็น....
รายละเอียดเพิ่มเติม

South Laos 3 วัน 2 คืน จากอุบลราชธานี สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ทุกอย่าง ยังคงมีความเป็น Virgin รวมถึงผู้คนที่มีจิตใจ นุ่มนวล อ่อนโยน ใสซื่อ ไร้เล่ห์ ให้ชัด ๆ คือ Virgin ปรับตัวไปตาม....
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุบล ไทย + ปากเซ ลาว 3วัน2คืน แพ็คเกจท่องเที่ยวเมืองอุบล เลียบทุกแก่งฝั่งไทย และข้ามไปชม ความงดงามในความเรียบง่าย กันที่ ปากเซ เป็นแพ็คเกจ ที่จะเข้าไปแทรกพื้นที่ ความทรงจำ....
รายละเอียดเพิ่มเติม

Linchpin East: เลย เชียงคาน เวียงจันทน์ อุดร หากนับรวมไปถึง ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ที่บ่มเพาะจากความบริสุทธิ์ ธรรมชาติของชนบทแท้ ๆ โดยรอบ ทำให้ผู้คนแห่งเมืองอีสานนั้น....
รายละเอียดเพิ่มเติม
Back to be Sapiens: ลาว 4 คืน 5 วัน แพ็คเกจที่นำท่านกลับสู่ความเป็นมนุษย์จริง ๆ การใช้ชีวิต อย่างเรียบง่าย ไร้ความกังวล ในเรื่องของคนติดตาม ว่ามีมากหรือยัง มุ่งหน้าสู่....
รายละเอียดเพิ่มเติม


 


ทำไมต้อง เจซีทัวร์ ครับ?
  • เจซีทัวร์จดทะเบียนท่องเที่ยว หมายเลข..34/00235 (Inbound นำเที่ยวจากต่างประเทศ และทั่วประเทศไทย), 31/01235 (Outbound นำเที่ยวได้ทั่วโลก) บริษัทประกันภัย ต้องดูแลคุ้มครองทั่วโลก ที่ลูกค้าของเจซีทัวร์เดินทางไปถึง
  • เจซีทัวร์ จดทะเบียน การพาณิชย์ อิเล็กโทรนิกส์ ถูกต้อง หมายเลข 0835557015003
  • เจซีทัวร์ คือบริษัททัวร์ ที่ได้รับการรับรองจาก สมาชิก TripAdvisor ว่าเป็นบริษัทที่บริการดีที่สุดในโลกครับ.
  • จริงหรือ? ทำไมจะไม่ลองอ่านดูครับว่า "ชาวโลกเขาพูดถึงเจซีทัวร์" ว่าอย่างไร? ต้องจ่ายค่าทัวร์ตั้งแพงนะ แนะนำอ่านเลยครับ!!! Click
ใบอนุญาติเลขที่34/00235
ใบอนุญาติเลขที่31/01235
ใบอนุญาติเลขที่34/00235 ใบอนุญาติเลขที่31/01235
100% Vaccinated Staff
เจซีทัวร์ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมจากทริปแอดไวเซอร์ปี2015
เจซีทัวร์ บริการ และ
รับผิดชอบดีเลิศ
Telephone:
089 5727603
Customer Center : Line Line: @jctour
Customer Center : Whatsapp Whatsapp:
+66 84 8053153
อ่านความคิดเห็นของผู้เคยใช้บริการ JC Tour Phuket
วิธีการเช็คความน่าเชื่อถือ
วิธีการจองทัวร์และชำระเงิน
ทำไมต้องเจซีทัวร์
หน้าแรกภูเก็ต | หาดใหญ่ | เชียงราย | เชียงใหม่ | สุราษฎร์ธานี | ชุมพร | ระนอง | กระบี่ | ราจาอัมพัต(Indonesia)
เจซี ทัวร์ ภูเก็ต
ใบอนุญาติเลขที่ 34/00235(Inbound), 31/01235(Outbound)
28/79 หมู่1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร : (+66) 89 5727603 l Line : @jctour
อีเมลล์ : jctourthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jctour-thai.com
Copyrights 2013-2024. เจซีทัวร์. All rights reserved.